X
X
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

TARAFLAR

- PRONER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, "KolayNet" ve "kolaynet.com.tr" olarak anılacaktır.

- Kolaynet yazılımını kullanan kişi ya da kuruluş, "Kullanıcı" olarak alınacaltır.

TANIMLAR

- Kolaynet : PRONER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş,'dir.

- Kolaynet veya Kolaynet Yazılımı : PRONER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından "hosting, alan adı tescil, sunucu kiralama, sms, yazılım ve diğer dijital hizmetler" sunan ve bu alanda faaliyet gösteren bir yazılım firmasıdır.

- kolaynet.com.tr : Kolaynet yazılımının tanıtımı, lisans satışları ve destek hizmetlerinin sağlandığı resmi web sitesidir.

SÖZLEŞME KONUSU

PRONER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından üretilen "Kolaynet" otomasyon yazılım ve yazılımları, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından satın alınması/kiralanması ve kullanımının sağlanması.

LİSANS TÜRLERİ VE TEMİN EDİLMESİ

4.1. Yazılımın lisans türleri ve fiyat bilgileri güncel olarak kolaynet.com.tr web sitesi üzerinde ilan edildiği gibidir. Lisanslar, tek bir alan adı üzerine tanımlanır ve bu alan adından başka bir alan adında veya alt alan adında kullanılamaz. Kullanıcı, kendisi için uygun gördüğü web yazılım türlerinden herhangi birini tercih edecektir.


LİSANS DEĞİŞİM POLİTİKASI

4.2 Alınan Web sitesi projelerinde lisans değişikliği yapılmamaktadır. 24 Saat geçtikten sonra iade gibi bir durum söz konusu değildir.

4.3 Alınan web yazılım ve domainler başka bir müşteriye devri yapılamaz.

LİSANS TRANSFER/DEVİR POLİTİKASI


6.1. Kiralanan lisanslar (aylık veya yıllık), bir başkasına devir/transfer edilemez.

6.2. Transfer edilmiş lisansın "yeniden" transfer edilmesi için, yine aynı şekilde kolaynet.com.tr ücretlendirme sayfasında yürürlükteki lisans ücretinin %20 oranında ödeme yapılması gereklidir. Lisans devir/transfer işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem geri alınamaz.

6.3. Daha önce kolaynet.com.tr lisans kullanım sözleşmesini ihlal eden kişi yada kuruluşlara lisans transferi/devri yapılamaz. kolaynet.com.tr, uygun görmediği kişi yada kuruluşlara lisans transferi/devri işlemini reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6.4. Kullanıcı, kolaynet.com.tr hesabının giriş bilgilerini bir başkasına vermek, e-posta ve diğer bilgilerini değiştirmek suretiyle lisansını bir başkasına devir/transfer edemez. Bu durumun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, ilgili müşteri hesabında tanımlı mevcut lisanslar ve müşteri hesabı iptal edilir. Lisansını devir/transfer eden ve lisansı devir/transfer alan kişi yada kuruluşlar, bu durumu peşinen kabul ve beyan eder.

6.5. kolaynet.com.tr, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin lisans transfer/devir uygulamasını sonlandırma veya üzerinde değişiklik yapma haklarına sahiptir. Lisans devir/transfer uygulaması sonlandırıldığında, kullanıcı daha önce satın almış olduğu mevcut lisansı için devir/transfer talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

İPTAL/İADE POLİTİKASI

7.1. İptal/iade işleminin yapılabilmesi için, Kolaynet yazılımının kendinden kaynaklı herhangi bir sorun, hata veya problemin olması ve bunun giderilememesi durumu esastır. Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, yazılımı satın alma veya kiralamadan önce, baştan uca incelemek gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür.

7.2. Yazılımın yüklendiği sunucunun yeterli donanım ve özelliklere sahip olmaması ve diğer sunucu taraflı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

7.3. Sistemle entegre çalışan üçüncü parti modül ve API'lerden kaynaklı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

7.4. İptal ve iade için gerekli durumlar oluştuğu taktirde, müşteri paneli hizmet detayı üzerinden iptal talebi oluşturulmalıdır.

TEKNİK DESTEK

8.1. Kullanıcı, satın aldığı veya kiraladığı Kolaynet yazılım lisansı ile ilgili olarak dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.kolaynet.com.tr web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak "Destek Sistemi" aracılığı ile iletecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. Üçünü parti entegrasyonlar ve API'ler hakkında destek hizmeti verilmez. Kolaynet yazılım dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve kolaynet.com.tr'un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda kullanıcı, yazılımın orijinal dosyaları ve veritabanını, tekrar sunucuya yükleme yaparak sorunu çözümleyeceğini kabul ve beyan eder.

8.2. Kullanıcı, Kolaynet yazılımının sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Kullanıcı'ya satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı durumlarda, temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Kullanıcı, bu gibi durumlarda kolaynet.com.tr'un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

8.3. Kullanıcı, Kolaynet yazılımının "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, kolaynet.com.tr'un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.

8.4. Kullanıcı, ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için kolaynet.com.tr'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle Kullanıcı'nın yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)
DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

9.1. Kullanıcı, kolaynet.com.tr'un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm kolaynet.com.tr ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı kolaynet.com.tr ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

92. Kullanıcı, kolaynet.com.tr'un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, kolaynet.com.tr'un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

9.3. Talep eden her kim olursa olsun kolaynet.com.tr'un hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile kolaynet.com.tr yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, destek hizmetlerinden muaf tutma, ve Kullanıcı'nın ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcı, bunu kabul ve beyan eder.

9.4. Kullanıcı, birden fazla müşteri hesabı (çoklu üyelik/multi üyelik) oluşturmayacağını, bunun tespiti halinde hesaplarına bağlı ücretli/ücretsiz hizmetler ile birlikte tüm hesaplarının iptal edileceğini kabul ve beyan eder.

LİSANS ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ

Kolaynet lisans ödemeleri, lisans temini aşamasında kredi kartı veya banka transferi yolu ile peşinen yapılır. Aylık kiralama yolu ile temin edilen lisansların her bir lisans dönemi 30 gündür. Son ödeme tarihi geçmiş lisanslar son ödeme gününün ertesi günü askıya alınır ve ödeme yapılmaması durumunda iptal edilir. Askıya alınan lisansa bağlı bulunan kullanıcı web sitesi üzerinde, otomatik olarak bir lisans uyarısı görüntülenecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul ve beyan eder. Ömürlük temin edilen lisanslarda, bir defaya ödeme yapılır ve tekrar ödeme yapılması gerekmez.

GÜNCELLEMELER

Kolaynet üzerinde zaman zaman güncellemeler ve yeni sürümler uygulanmaktadır. Güncelleme işlemleri yönetici kontrol paneli > güncelleme merkezi üzerinden yapılmaktadır. kolaynet.com.tr'un, güncellemeler ile ilgili içeriği, süresi ve kapsamı hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapma zorunluluğu bulunmamakta ve herhangi bir garanti sunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ PARTİ ENTEGRASYONLAR VE API

Kolaynet üzerinde bir takım api entegrasyonları mevcuttur. Bunlar, yazılım ile bağlantılı olmayan üçüncü parti ürün ve hizmetlerin, Kolaynet ile entegre çalışabilmesi için geliştirilmiş API entegrasyonları ve modülleridir. API entegrayonu bulunan üçüncü parti servislerin kendi alt yapılarında yaptıkları değişiklik veya hatalar sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklar kolaynet.com.tr'un sorumluluğunda değildir. kolaynet.com.tr, bunların ömür boyu çalışacağına veya sorunsuzluğuna herhangi bir garanti sunmaz.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

kolaynet.com.tr, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

14.1. kolaynet.com.tr'da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

14.2. Kolaynet otomasyon yazılımı izinsiz hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

14.3. Kolaynet görsel tasarım ve kaynak kodları, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü" tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı yapılmaktadır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, kolaynet.com.tr'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Düzce(Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Powered by WISECP
0380 606 06 36
Top